Podmínky ochrany osobních údajů fyzických osob dle předpisů ČR a EU (GDPR)

Přístupem na webové stránky www.nh-trans.cz společnosti NH – TRANS, SE (jakožto provozovatelem, IČ: 47679115), jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte s evidencí a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Provozovatel webových stránek jedná zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro účely realizace obchodního případu, zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingových účelů nebo v případech, kdy to naší společnosti bude ukládat nebo umožňovat zákon.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně a budou využity výhradně pro evidenci, obchodní a marketingové účely.

Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě  provozovatel webových stránek tyto údaje odstraní ze své databáze.

Svůj nesouhlas můžete zaslat prostřednictvím emailové adresy: odvolani.souhlasu@nh-trans.cz