Eas/Eas-z – OTEVŘENÝ VYSOKOSTĚNNÝ VŮZ

Přepravní komodity

Uhlí, koks, ostatní sypké, volně ložené zboží, které nevyžaduje ochranu před povětrnostními vlivy a okolním prostředím.

Nakládku zboží je možné provádět sypáním nebo pomocí běžně používaných mechanizačních prostředků (pásové dopravníky, vysokozdvižné vozíky, mechanické ruky, jeřáby apod.).

Vykládku je možné provádět ručně nebo pomocí mechanizačních prostředků (horem, bočními dveřmi, čelními klapkami). Konstrukce vozu umožňuje i vykládku na čelním nebo rotačním výklopníku.

Konstrukce vozu

Kostra spodku vozu je svařovaná rámová konstrukce, zhotovená z válcovaných a tvarovaných ocelových profilů a plechů. Skříň vozu je svařovaná z válcovaných i tvarovaných ocelových profilů a plechů, skládá se z bočních stěn opatřených dvěma dvoukřídlými dveřmi a z čelních klapek, které jsou po uvolnění zajišťovací tyče horizontálně odklopné, případně je lze odejmout.

Horní část skříně vozu tvoří svařované boční a čelní vaznice. Světlost otvoru každých bočních dveří je 1800×1800 mm, světlost otvoru každé čelní klapky je 1700×2760 mm. Po celém obvodu skříně vozu jsou zvenku přivařeny oka pro upevnění plachet. Podlaha vozu je zhotovena z ocelového plechu tloušťky 6 mm.

Vůz je vybaven tlakovou vzduchovou brzdou a mechanickou pořádací brzdou ovládanou ze země ručním kolem z obou stran vozu.

Technické parametry

Typ vozu
Eas Eas-z
Číselný interval   5423, 5948 5954
Počet náprav   4 4
Režim použití   33 33
Délka vozu přes nárazníky [m] 14,04 14,04
Hmotnost prázdného vozu [t] 23,5 23,5
  A[t] 41 41
  B[t] 49 49
Ložná hmotnost (pro 90 km/h) C[t] 57 57
Vzdálenost otočných čepů [m] 9 9
Ložná délka [m] 12,8 12,8
Ložná šířka [m] 2,76 2,76
Ložná plocha [m2] 36 36
Ložná výška [m] 2,03 2,03
Ložný prostor [m3] 72 72
Typ podvozku   Y25 Y25Cs

Fotogalerie vozu