Res-z/Regs-z – WAGON PLATFORMA NA WÓZKACH BUDOWY NORMALNEJ

TRANSPORTOWANE TOWARY

Przewozy dłużycy jako kłody, słupy, wyroby walcowane i ładunki skupione niewrażliwe na oddziaływanie warunków atmosferycznych i środowiska.

BUDOWA WAGONU

Wagon jest wyposażony odchylnymi burtami czołowymi, bocznymi i kłonicami. Razem 16 kłonic, na każdej stronie 8. Podłoga wagonu jest z drewna sosnowego. Wagon jest wyposażony w hamulec zespolony i ręczny.

Parametry techniczne wagonu

Typ wagonu Res-z Regs-z
Szerokość ładunkowa   3937 3923
Liczba osi   4 4
Przystosowanie do kursowania   33 33
Całkowita długość wagonu [m] 19,9 19,9
Masa konstrukcyjna [t] 25 25
  A[t] 40 40
  B[t] 48 48
Granica obciążenia (dla 100 km/godz.) C[t] 56 56
Rozstaw osi czopów skrętu [m] 14,86 14,86
Długość ładunkowa [m] 18,5 18,5
Szerokość ładunkowa [m] 2,64 2,64
Powierzchnia ładunkowa [m2] 49 49
Wysokość ładunkowa
[m] 0,5 0,5
Wysokość kłanic
[m] 1,3 1,3
Ilość trzpieni do mocowania kontenerów
  8

 

Fotogaleria wagonu