CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów FIATA
członek stowarzyszony organizacji

 

 

Związek Spedycji i Logistyki Republiki Czeskiej
członek organizacji

 

 

Stowarzyszenie właścicieli i operatorów wagonów
członek organizacji

 

 

http://old.sdruzeni-spv.cz/