Profil společnosti

NH – TRANS, SE patří mezi významné poskytovatele komplexních služeb ve vnitrostátním i mezinárodním zasílatelství.

Jsme připraveni nabídnout našim zákazníkům logistická řešení napříč širokým spektrem dopravních forem bez ohledu na druh či povahu nám svěřené zásilky.

Klademe důraz na vysokou kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Naším prvořadým cílem je spokojenost našich zákazníků.

Disponujeme vlastním železničním vozovým parkem, od roku 2013 jsme držitelem Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a Osvědčení pro funkce údržby.

Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností Ostravská dopravní společnost − Cargo, a.s., která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci k provozování drážní dopravy a disponuje rovněž vlastním lokomotivním parkem. 

Společně tak můžeme nabídnout i služby soukromého železničního dopravce na vybrané projekty ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě.