Členství v organizacích

Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA
přidružený člen organizace

 

 

Svaz spedice a logistiky České republiky
člen organizace

 

 

Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV)
člen organizace

 

 

http://old.sdruzeni-spv.cz/