Železniční přeprava

Nejdůležitější oblastí realizovaných výkonů společnosti NH – TRANS, SE je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství v železniční přepravě. Zajišťujeme přepravy jednotlivých vozových zásilek, skupin vozů a ucelených vlaků.

více

Nadrozměrná přeprava

NH – TRANS, SE má dlouholeté zkušenosti s přepravou těžkých a nadrozměrných zásilek. Našimi zákazníky jsou významné hutní a strojírenské podniky. Komplexně řešíme dopravní projekty, včetně vyřízení potřebné doprovodné dokumentace.

více

Námořní přeprava

Jsme dlouholetým poskytovatelem přepravních služeb v mezikontinentální konvenční i kontejnerové námořní přepravě zboží všeho druhu.

více

Říční přeprava

Zajišťujeme říční přepravu po splavných řekách a kanálech v rámci Evropy. Tento způsob dopravy je důležitý pro přepravu nadrozměrných a těžkých zásilek.

více

Silniční přeprava

Zajišťujeme vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravu zásilek prostřednictvím rozvinuté sítě smluvních partnerů.

více