Říční přeprava

Zajišťujeme říční přepravu po splavných řekách a kanálech v rámci celé Evropy.

Tento druh dopravy je důležitý zejména pro přepravu těžkých a nadrozměrných zásilek.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

  • komplexní zasílatelská a poradenská činnost související s říční přepravou
  • říční přeprava zboží z/do evropských přístavů
  • překládka zboží v říčních přístavech na loď včetně překládky těžkých a nadrozměrných zásilek ze speciálních železničních vozů nebo silničních vozidel
  • překládka zboží z říčních do námořních lodí v evropských přístavech
  • sledování zásilek v průběhu přepravy
  • pojištění zásilek

KONTAKTY

NÁMOŘNÍ A ŘÍČNÍ PŘEPRAVA

Blanka Syrovátková
+420 596 279 443
bsyrovatkova@nh-trans.cz

Máte zájem o naše služby? Zašlete nám poptávku.

Fotogalerie

DALŠÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY